top of page

Wist je dat je dat je hersenen en je onderbuik uit hetzelfde embryonale weefsel bestaat, dat je buik je tweede brein is? En dat je dus heel goed je onderbuikgevoel kunt vertrouwen? Maar vaak zitten de hersenen met duizend gedachten en praktische bezwaren in de weg. Ik help je te voelen wat je voelt, helderheid te hebben in waar je staat, te doen wat voor jou belangrijk is, te handelen vanuit jezelf en trouw te  blijven aan je intenties. 

 

Weer op koers komen en blijven, aan je eigen roer staan en je eigen innerlijke kompas volgen. Waardoor je een grote verbondenheid met jezelf, je relaties en het leven zal ervaren.

Uit ervaring weet ik dat een ernstige ziekte je confronteert met een verandering in je leven waar je niet omheen kunt en waar je niet voor gekozen hebt. Chaos, angst en onzekerheid over de toekomst kunnen allesoverheersend zijn.

 

In de fase na de behandelingen is het lang niet vanzelfsprekend dat je de draad van het leven van voor de diagnose weer oppakt. Je leven is op zijn kop gezet,  je moet weer een nieuw evenwicht zien te vinden. Hoe ga je je eigen toekomst vormgeven met alle veranderingen en angsten die je hebt meegemaakt en misschien nog steeds hebt? Hoe haal je jezelf uit je eigen wachtkamer?

 

Ook als mantelzorger staat je leven op zijn kop. Hoe ver gaat je zorg voor de ander, wat heb jij nodig om staande te blijven?

In alle gevallen kan medisch coachen je helpen inzichten te krijgen over je nieuwe situatie en bronnen in jezelf aan te boren waardoor een ziekte of aandoening niet een alles aanwezig monster is maar een onderdeel van jouw leven.

Coaching
Medisch coaching
Coaching

Did know that your brains and your gut are made of the  same embroyonic tissue, that your gut is in your second brain? And that therefor you can very well trust your 'gutfeeling'? But often the brains are in the way with thousands thoughts and practical objections. I help you to feel what you feel, to have clarity on where you stand, to dowhat is important to you, to act out of yourself and to stay true to your intentions.

 

Getting and staying on track, setting your own course and following your own inner compass. So you will experience a great connection with yourself, your relationships and life itself.

Medical coaching

From my own experience I know that a serious disease confronts you with a change in your life you can’t  ignore and which you have not chosen. Chaos, fear and uncertainty about the future can be overpowering .

 

In the period after the treatment it can be difficult to just pick up life again as though it is normal. Your life has been turned upside down, you need to find a new balance again. How do you shape your own future with all the changes and fears that you have experienced and perhaps still are experiencing? How do you get yourself out of your own waitingroom?

 

Also as caregiver your life is shaken. What are your boundaries in giving care, what do you need yourself to keep moving?

 

In all cases medical coaching can help you to set intentions, get insights and get resourceful so disease is not an all-present monster but a part of your life.

bottom of page